Lưu trữ cho từ khóa: câu hỏi phỏng vấn

Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp Updated 2020

Những câu hỏi phỏng vấn thường gặp, có thể tìm theo từ khóa này và search ra 1 list dài…Tuy nhiên, đó thường không phải những câu hỏi hay.

Dưới đây là kinh nghiệm chia sẻ của 1 HR lâu năm – Vân D. 

Cá nhân Vân thấy, không cần hỏi những câu đại loại như: Giới thiệu về bản thân bạn/ Kinh nghiệm làm việc ở công ty ABC/ Điểm mạnh/ Điểm yếu/ Bạn đã đọc mô tả công việc chưa/ Bạn đã tìm hiểu về công ty chúng tôi chưa…

Tiếp tục đọc Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp Updated 2020