Chuyên mục lưu trữ: Authentication Methodologies

Destroy Specific Session ID via PHP

Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ 1 mẹo nhỏ trong PHP: Destroy session_id của user khác từ server.

Tại sao cần làm việc này?

Bài toán đặt ra: Tại một thời điểm, chỉ cho phép người dùng có duy nhất 1 phiên đăng nhập trên hệ thống.
Mô tả chi tiết: Thực tế hiện tay rất nhiều hệ thống web ứng dụng bán license theo số lượng tài khoản sử dụng. Do vậy, nếu không có biện pháp ngăn chặn việc người dùng sử dụng chung tài khoản để làm việc trên hệ thống thì việc thất thoát doanh thu là khó tránh khỏi. Chính vì thế, hệ thống cần có phương án để ngăn chặn việc này, tại một thời điểm, chỉ cho phép người dùng có 1 phiên đăng nhập trên 1 thiết bị và thao tác trên hệ thống.

Tiếp tục đọc Destroy Specific Session ID via PHP