Lưu trữ cho từ khóa: uiux

Lập trình viên có cần biết về UI/UX?

Chúng ta là lập trình viên. Chúng ta bỏ ra bốn, năm năm để học và để hành về những thuật toán, những dữ liệu. Vậy hẳn công việc của chúng ta chỉ có thể là code rồi! Code chạy càng nhanh, càng khoẻ thì càng thành công. Tại sao lại phải quan tâm đến UI/UX cơ chứ? Chẳng phải công ty đã thuê designer rồi sao?

Tiếp tục đọc Lập trình viên có cần biết về UI/UX?