Destroy Specific Session ID via PHP

Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ 1 mẹo nhỏ trong PHP: Destroy session_id của user khác từ server.

Tại sao cần làm việc này?

Bài toán đặt ra: Tại một thời điểm, chỉ cho phép người dùng có duy nhất 1 phiên đăng nhập trên hệ thống.
Mô tả chi tiết: Thực tế hiện tay rất nhiều hệ thống web ứng dụng bán license theo số lượng tài khoản sử dụng. Do vậy, nếu không có biện pháp ngăn chặn việc người dùng sử dụng chung tài khoản để làm việc trên hệ thống thì việc thất thoát doanh thu là khó tránh khỏi. Chính vì thế, hệ thống cần có phương án để ngăn chặn việc này, tại một thời điểm, chỉ cho phép người dùng có 1 phiên đăng nhập trên 1 thiết bị và thao tác trên hệ thống.

Tiếp tục đọc Destroy Specific Session ID via PHP

Jmeter – Tạo lập Scripts tự động bằng HTTP(S) Test Script Recorder [P4]

Chào mọi người, cùng quay lại chuỗi bài viết về cách sử dụng Jmeter nào. Hôm nay mình sẽ chia sẻ bài viết cuối cùng trong chủ đề này.
Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu tới các bạn cách sử dụng Regular Expressions làm việc với Session IDs và Tokens. Các bạn có thể xem lại ở Đây.

Mình xin nhắc lại chuỗi bài viết của mình gồm 4 phần sau:
Phần 1: Giới thiệu và cài đặt
Phần 2: Hướng dẫn xây dựng kịch bản test
Phần 3: Sử dụng Regular Expressions làm việc với Session IDs và Tokens
Phần 4: Mở rộng – Tạo lập Scripts tự động bằng HTTP(S) Test Script Recorder.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng Jmeter để tạo ra 1 script test tự động, hay nói đúng hơn là Jmeter sẽ ghi nhận lại thao tác của một người dùng mẫu, lấy đó làm kịch bản test cho người dùng giả lập.

Tiếp tục đọc Jmeter – Tạo lập Scripts tự động bằng HTTP(S) Test Script Recorder [P4]

Jmeter: Sử dụng Regular Expression với Sessions ID và Tokens – P3

Chào mọi người, cùng quay lại chuỗi bài viết về cách sử dụng Jmeter nào.
Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu tới các bạn các bước chi tiết để thiết kế và thực thi 1 kịch bản test hiệu quả. Các bạn có thể xem lại ở Đây.

Mình xin nhắc lại chuỗi bài viết của mình gồm 4 phần sau:
Phần 1: Giới thiệu và cài đặt
Phần 2: Hướng dẫn xây dựng kịch bản test
Phần 3: Sử dụng Regular Expressions làm việc với Session IDs và Tokens
Phần 4: Mở rộng – Tạo lập Scripts tự động bằng HTTP(S) Test Script Recorder.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách để sử dụng Tokens và Session IDs cho các request trong kịch bản test hoạt động.

Tiếp tục đọc Jmeter: Sử dụng Regular Expression với Sessions ID và Tokens – P3