Chuyên mục lưu trữ: Restful APIs

Những yếu tố quyết định chất lượng API tốt

  • Self-documenting: nhìn vào đường dẫn của API là chúng ta có thể đoán dược mục đích sử dụng của nó.
  • Flexible: Tính mở rộng của API.
  • Unified structure and attribute names: Thống nhất về mặt cấu trúc cho resource cũng như cách đặt tên các thuộc tính.
  • Clear error message: Khi hệ thống xảy ra lỗi thì phải có hiển thị thông điệp rõ ràng để tiện cho việc fix bug.
Tiếp tục đọc Những yếu tố quyết định chất lượng API tốt

API LÀ GÌ? CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG REST API

Mặc dù hiện nay số người hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin ngày càng đông, nhưng không phải ai cũng có thể nắm bắt hết những thuật ngữ chuyên môn. Và API đang là cụm từ được rất nhiều người trong và ngoài giới quan tâm. Vậy API là gì? Các nguyên tắc xây dựng Rest API chuẩn nhất hiện nay là gì? Hãy cùng khám phá mọi thắc mắc trên qua bài viết dưới đây.

Tiếp tục đọc API LÀ GÌ? CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG REST API