Lưu trữ cho từ khóa: Hướng dẫn sử dụng Jmeter

Jmeter: Sử dụng Regular Expression với Sessions ID và Tokens – P3

Chào mọi người, cùng quay lại chuỗi bài viết về cách sử dụng Jmeter nào.
Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu tới các bạn các bước chi tiết để thiết kế và thực thi 1 kịch bản test hiệu quả. Các bạn có thể xem lại ở Đây.

Mình xin nhắc lại chuỗi bài viết của mình gồm 4 phần sau:
Phần 1: Giới thiệu và cài đặt
Phần 2: Hướng dẫn xây dựng kịch bản test
Phần 3: Sử dụng Regular Expressions làm việc với Session IDs và Tokens
Phần 4: Mở rộng – Tạo lập Scripts tự động bằng HTTP(S) Test Script Recorder.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách để sử dụng Tokens và Session IDs cho các request trong kịch bản test hoạt động.

Tiếp tục đọc Jmeter: Sử dụng Regular Expression với Sessions ID và Tokens – P3

Hướng dẫn sử dụng Jmeter test hiệu năng website – P2

Performance testing là một loại test quan trọng để xác định ứng dụng web đang được kiểm tra có đáp ứng các yêu cầu tải cao hay không. Loại test này được dùng để phân tích hiệu năng máy chủ một cách tổng thể khi chịu tải nặng.
Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu tới các bạn các thành phần cơ bản và cốt lõi của Jmeter cũng như cách sử dụng chúng. Các bạn có thể xem lại ở Đây.

Tiếp tục đọc Hướng dẫn sử dụng Jmeter test hiệu năng website – P2

Hướng dẫn sử dụng Jmeter test hiệu năng website – Phần 1

Performance testing là một loại test quan trọng để xác định ứng dụng web đang được kiểm tra có đáp ứng các yêu cầu tải cao hay không. Loại test này được dùng để phân tích hiệu năng máy chủ một cách tổng thể khi chịu tải nặng.

Chuỗi bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn 1 công cụ test rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay: Apache Jmeter

Tiếp tục đọc Hướng dẫn sử dụng Jmeter test hiệu năng website – Phần 1