Chuyên mục lưu trữ: Networking and Security

Fix Lỗi FTP Client Windows Server “Current security settings do not allow this file to be downloaded”

Trong bài trước mình đã giới thiệu tới các bạn cách cài đặt FTP Server trên Windows Server. Tuy nhiên không ít người trong chúng ta ngay sau khi setup xong lại không thể download được file từ FTP Server xuống. Chúng ta có thể gặp lỗi như sau:

Tiếp tục đọc Fix Lỗi FTP Client Windows Server “Current security settings do not allow this file to be downloaded”