Lưu trữ cho từ khóa: Lập kế hoạch test với Jmeter

Hướng dẫn sử dụng Jmeter test hiệu năng website – P2

Performance testing là một loại test quan trọng để xác định ứng dụng web đang được kiểm tra có đáp ứng các yêu cầu tải cao hay không. Loại test này được dùng để phân tích hiệu năng máy chủ một cách tổng thể khi chịu tải nặng.
Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu tới các bạn các thành phần cơ bản và cốt lõi của Jmeter cũng như cách sử dụng chúng. Các bạn có thể xem lại ở Đây.

Tiếp tục đọc Hướng dẫn sử dụng Jmeter test hiệu năng website – P2