Lưu trữ cho từ khóa: codeing convetion

Code, DB, Git Convention 2024

Chất lượng của code có thể được cân nhắc dựa trên nhiều khía cạnh và tiêu chí khác nhau, không chỉ định dạng mà các lập trình viên còn phải tuân theo những quy ước nhất định tuỳ theo từng ngôn ngữ lập trình và nền tảng nhất định.

Anh em developer hãy ghi nhớ

  • Suy nghĩ đơn giản và viết code đơn giản nhất có thể.
  • Luôn dọn code sạch hơn lúc ta nhận nó lần đầu, dù là của mình hay của ai khác.
  • Luôn tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
Tiếp tục đọc Code, DB, Git Convention 2024