Lưu trữ cho từ khóa: error

Sửa lỗi xcrun error trên mac

Nếu bạn dùng Mac để lập trình thì sẽ có nhiều “cơ may” để gặp lỗi xcrun error, nhất là khi vừa nâng hệ điều hành xong. Bạn vui sướng ngắm nhìn “chiếc” OS mới toanh. Bạn thử “khai bút” với một vài thao tác git hoặc homebrew. Bỗng nhiên… bùm, terminal dội vào bạn một gáo nước lạnh bằng những lời lẽ như thế này.

xcrun: error: invalid active developer path (/Library/Developer/CommandLineTools),
missing xcrun at: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/xcrun
Tiếp tục đọc Sửa lỗi xcrun error trên mac