Lưu trữ cho từ khóa: Test Script Recorder

Jmeter – Tạo lập Scripts tự động bằng HTTP(S) Test Script Recorder [P4]

Chào mọi người, cùng quay lại chuỗi bài viết về cách sử dụng Jmeter nào. Hôm nay mình sẽ chia sẻ bài viết cuối cùng trong chủ đề này.
Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu tới các bạn cách sử dụng Regular Expressions làm việc với Session IDs và Tokens. Các bạn có thể xem lại ở Đây.

Mình xin nhắc lại chuỗi bài viết của mình gồm 4 phần sau:
Phần 1: Giới thiệu và cài đặt
Phần 2: Hướng dẫn xây dựng kịch bản test
Phần 3: Sử dụng Regular Expressions làm việc với Session IDs và Tokens
Phần 4: Mở rộng – Tạo lập Scripts tự động bằng HTTP(S) Test Script Recorder.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng Jmeter để tạo ra 1 script test tự động, hay nói đúng hơn là Jmeter sẽ ghi nhận lại thao tác của một người dùng mẫu, lấy đó làm kịch bản test cho người dùng giả lập.

Tiếp tục đọc Jmeter – Tạo lập Scripts tự động bằng HTTP(S) Test Script Recorder [P4]